Sivil Toplum İçin AB Okuryazarlığı Rehberi Yayında!
13 Nis

üst kısımda avrupa birliği ve türkiye cumhuriyeti logosu, alt kısımda proje ortaklarının logolarının bulunduğu, AB İzleme Ağı Sivil Toplum Kuruluşları için AB Okuryazarlığı Yayında başlıklı birizlemehikayesi etiketli görsel

Türkiye’nin AB adaylığı sürecinde belirleyici bir role sahip olarak süreç çerçevesinde gelişen ve reformların gerçekleşmesinde itici güç olan STK’ların, AB okuryazarlık oranlarını arttırmak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları için AB Okuryazarlığı Rehberi geliştirildi. Rehber:

  • Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı ve Türkiye-AB ilişkilerinin kurulduğu temel yapı taşları ve güncel durum;
  • Avrupa Birliği’nin temel kurumları ile takip edilmesi gereken dönüşüm öncelikleri ve bütçe tartışmaları;
  • Avrupa Birliği’nin dış ilişkiler ve genişleme politikasında sivil topluma atfedilen değer ve fonlardaki değişimler;
  • Türkiye’de sivil toplumun dahil olabileceği Avrupa Birliği katılım müzakereleri çerçevesindeki mekanizmalar ve katkı sunabilmenin yolları.

olmak üzere 4 temel konuda sivil toplum temsilcilerini bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Rehberin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum için AB Okuryazarlığı Rehberi: http://bit.ly/abokuryazarligirehberi

#birİZLEMehikayesi #izlemedeyiz