Sivil Toplum İçin Sosyal Etki İzleme Eğitimi

November 20:11 - November 20:11

AB İzleme Ağı (EUMN) sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne katılım süreçlerini izlemesi ve bu süreçlerde yer almasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir ağdır. TAV (Türkiye Avrupa Vakfı), İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) ve YADA (Yaşama Dair Vakıf)’nın 2016’da AB ortaklığıyla kurduğu bu ağın amacı ağa dahil olan kuruluşların;

■ Türkiye’nin AB’ye katılım süreçlerini izlemesi,
■ Kendi sektörleri veya çalışma alanlarında izleme faaliyetleri gerçekleştirmeleri,
■ Geliştirdikleri projeleri etki odaklı tasarlamaları, etki odaklı düşünmeleri ve izleme yapmaları,
■ Tüm bu izleme süreçlerini kendi ekosistemlerinde yaygınlaştırmaları ve bu şekilde AB katılım süreçlerinde aktif bir şekilde yer almaları şeklinde özetleniyor.

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin önündeki en önemli engeller ise:

■ AB okuryazarlığında önemli eksikler olması ve bu eksikliklerin giderilmesi yönünde atılan adımların yetersiz olması,
■ STK’ların sivil toplum sektörünü ve kendi çalışma alanlarını izleme yönünde çalışmalarının kısıtlı olması
■ STK’ların sosyal etki odaklı tasarım becerilerinin ve izleme çalışmalarına yönelik bilgi ve kapasitelerinin sınırlı olması

Bu eğitim modülü de burada bahsi geçen, sivil toplum alanındaki izlemeye yönelik eksikliklerin giderilmesi için tasarlandı.

Bu eğitim modülünden öğrenecekleriniz:
Bu modül, sosyal etki izleme konusunda gerekli bilgileri STK’lara sunmayı hedefliyor. Uygulama örnekleri ve önerileri ile birlikte bu modülün STK’ların AB süreçlerine katılımına doğrudan bir katkısının olması hedefleniyor.

Bu eğitim için gereksinimler:
Bir STK’nın, platformun, inisiyatifin parçası veya aktif bir yurttaş olmanız yeterlidir.

Eğitimin açıklaması (ne ile ilgili, neden veriliyor, hedef kitle kim vb):
Bu eğitim, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından uygulanan Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlenmesi İçin Ortaklıklar; Ağlar Hibe Programı kapsamında TAV, YADA ve İKV ortaklığında yürütülen “AB İzleme Ağı” projesi kapsamında şekillendirildi.

Eğitime kayıt olmak için: https://forms.gle/YRXDejd64VFbJjpg7

Aynı eğitim içeriği 4 farklı tarihte 14:00 - 16:00 saatleri arasında olmak üzere online olarak verilecektir. Kayıt formundan size uygun tarihi seçerek kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.