Sivil Toplum Sektörü Danışma Anketleri - IPAIII - Sen De Katıl

November 20:11 - November 20:11

Avrupa Birliği Başkanlığı, sivil toplum kuruluşlarını IPA III dönemi için önerilecek ve doğrudan sivil toplumu ilgilendiren projelerin tasarlanmasına katkı vermeye davet ediyor.

Bu çalışma, Avrupa Birliği Başkanlığının, AB’nin Türkiye’de sivil toplumun desteklenmesi için tahsis ettiği fonların katılımcı bir şekilde programlanmasına yönelik çabalarının bir parçasıdır.

Nasıl katılabilirsiniz?

IPA III programlaması için yürütülen bu danışma sürecine aşağıda linkleri buluna konu başlıklarındaki anketleri doldurarak katılabilirsiniz:

IPA III Programlama Süreci: Sivil Toplum Sektörü Genel Çerçeve
AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu
STK’ların Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik Projeler
Sivil Toplum Sektörü Koordinasyonu
Sivil Toplum için Destekleyici Yasal Ortamının Geliştirilmesi ve İçişleri Bakanlığı STİGM’nin Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Gençlik STK’ları ve Gönüllülük
Eğitimde Sivil Toplum ve Gönüllülük

Anketler aracılığıyla, Avrupa Birliği Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, TOBB, Yunus Emre Enstitüsü, UNDP ve STK’ların proje fikirlerine ilişkin görüşleri alınacaktır.

  • Bize e-posta yazarak özetleri sunulan proje fikirlerine, genel olarak IPA III’e ve STK’ların sürece katılımına dair görüşlerinizi ve tavsiyelerinizi iletebilirsiniz. Epostalarınız için: sendekatil@siviltoplumsektoru.org
  • Üyesi ve/veya kolaylaştırıcısı olduğunuz ağ ve platformlarda IPA III kapsamında önerilen proje fikirlerini tartışabilir ve ortak bir görüş oluşturabilirsiniz. Bu amaçla düzenleyeceğiniz toplantıların detaylarını sendekatil@siviltoplumsektoru.orgadresine yazarsanız, toplantı öncesinde ve sırasında ihtiyaç duyacağınız bilgi ve belgeleri sizinle paylaşabiliriz.

Erişilebilirlik

IPA III danışma süreci kapsamında kullanacağımız bütün araçların erişilebilir formatlarda hazırlanmasına özellikle dikkat ediyoruz. Erişilebilirlikle ilgili sorun yaşamanız veya daha fazla yardıma ihtiyaç duymanız halinde lütfen sendekatil@siviltoplumsektoru.orgadresine yazın.

Öngörülen Danışma Süreci Takvimi 

IPA III programlaması kapsamında yürütülecek danışma sürecinin 4 hafta sürmesi planlanmaktadır. Takvim aşağıdaki gibidir:

  • 2 Temmuz 2020: IPA III danışma sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı ( Toplantı gerçekleştirilmiştir.)
  • 2 Temmuz 2020: IPA III danışma süreci kapsamında hazırlanan anketlerin yayımlanması (Yukarıdaki konu başlıklarında yer alan anket bağlantılarından ulaşılabilir.)
  • 24 Temmuz 2020: Anketlerin doldurulması için son tarih
  • 28 Temmuz 2020: Tasarlanan projelere ve genel olarak IPA III’e dair görüş ve tavsiyelerin e-posta aracılığıyla iletilmesi için son tarih
  • 18 Ağustos 2020: Danışma sürecine katılan STK’ların verdiği katkılar hakkında bilgi veren özet raporun yayımlanması

Danışma sürecinin takibi:

IPA III danışma süreci kapsamında hazırlanan anketleri doldurduğunuzda veya sürece dair görüş ve tavsiyelerinizi bize e-posta ile ilettiğinizde, danışma sürecine katkı verdiğinize dair otomatik bir mesaj alacaksınız.

AB Başkanlığı, danışma sürecine katılan STK’ların katkılarına ve bu süreçte elde edilen sonuçlara ilişkin raporunu 18 Ağustos 2020 tarihinde www.siviltoplumsektoru.org sitesinde yayımlayacaktır. Sonrasında Rapor ile ilgili görüşlerinizi sendekatil@siviltoplumsektoru.org adresine yazabilirsiniz.

Son olarak, AB Başkanlığının yürüttüğü bu danışma sürecinin geneline ilişkin görüşlerinizi herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın bize yazabilirsiniz. Görüşlerinizin, Başkanlığın ileride yürüteceği istişarelerde dikkate alınacağından emin olabilirsiniz.