Türkiye Avrupa Vakfı

Türkiye Avrupa Vakfı , insanlığın ortak değerlerini, bu çerçevede insan hakları, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerini korumayı ve geliştirmeyi temel amaç saymaktadır. İnsanlığın kendini özgürce geliştirebileceği uygar bir yaşam özlemini paylaşmaktadır. Bu bağlamda, demokrasiyi ve insan haklarını temel amaç sayan değişik görüşleri savunan her düşünceyi içinde barındırmayı zenginliği saymakta ve toplumun hangi kesiminden ya da hangi siyasi partiden gelirse gelsin bu yöndeki girişimleri desteklemeyi görev bilmektedir.

Proje Koordinatörü: Büşra Karakuş
Proje Asistanı: Cem Arslan

 

İktisadi Kalkınma Vakfı

İKV, AB ve Türkiye-AB ilişkileri alanında uzmanlaşmış olan bir sivil toplum ve araştırma kuruluşudur.  1965 yılında kurulmuş olan Vakıf, Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri alanında iş dünyası ve genel kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla araştırmalar yürütür, rapor ve kitap yayınlar, seminer ve benzeri toplantılar düzenler. Brüksel’deki İKV Temsilciliği 1984 yılından beri Vakfın AB kurumları ile ilişkilerini yürütmektedir. Özetle, İKV Türkiye’ye AB’yi, AB’ye de Türkiye’yi anlatır.

Proje Destek Uzmanı: Selvi Eren

 

YADA Vakfı

YADA, “bilgi” ile “toplum” arasında köprü oluşturma vizyonu ile 2004 yılında, bir grup sosyal bilimci, proje tasarım ve uygulama uzmanı tarafından kuruldu. Vakfın kurucu kadrosu Vakıf kurumsallaşmadan önce “YADA Proje Grubu” adlı bir sivil inisiyatif olarak çeşitli araştırma ve uygulama projeleri yürüttü. Bugün sosyoloji, siyaset bilimi, istatistik, çevre, kurumsal sosyal sorumluluk ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok farklı konudaki uzmanla çalışmakta, birçok alanda akademi ve özel sektörün danışmanlığına başvurmaktadırlar.

Araştırmacı: Ulaş Tol
Proje Destek Uzmanı: Rümeysa Çamdereli