E-Platform Nedir?

E-platform, online eğitim süreçlerini ve modüllerini içeren, sivil toplum kuruluşları ve proje paydaşlarının birbirleri ile tanışma ve iletişim kurmalarına olanak veren; Avrupa Birliği İzleme Ağı üyeleri arasında bilgi-tecrübe alışverişinin ve iletişiminin sağlandığı, kullanıcıların ve kurumların öğrenme deneyimini kolaylaştıran, yeni nesil öğrenme deneyimini destekleyen bir eğitim yönetim sistemidir.

Ana Hedefleri Nelerdir?

-    Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreçleri ve gereklilikleri ile ilgili olarak sürekli olarak bilgilendirilmesini ve ilgili bilgilerin geliştirilmesinin sağlanması,

-    Merkezi otorite ile sivil toplum arasında yapıcı ve sürekli bir iletişim kurulmasını sağlayan ve bu iletişimi sürdürülebilir bir hale getirilmesi,

-    AB İzleme Ağı projesi kapsamında verilen AB Okur-Yazarlığı ve Bilgilendirme eğitimlerinin yer ve zamandan bağımsız sunulması,

-    Eğitimlerini online (çevrimiçi) ortama taşımak isteyen STK’ların ve ilgili modüller aracılığıyla eğitim çalışmalarını geniş kitlelere ulaştırabilmesi,

-    Sivil Toplum Kuruluşları ve proje paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi için Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreçleri ve gereklilikleri ile ilgili olarak sürekli olarak bilgilendirilmesinin düzenli olarak sağlanması,

-    Sivil Toplum Kuruluşları ve proje paydaşlarının birbirleri ile tanışma ve iletişim kurmalarına olanak verilmesi,

-    Proje kapsamında hazırlanan ‘Sosyal Etki Analizi’nin bir sonucu olarak ileride (proje sona erdikten sonra) savunuculuk odaklı proje ve politika yapılmasına olanak verecek bilgilerin toplanmasıdır.