Türkiye’de Sivil Toplum Sektörünün Etkisi Araştırması Yayınlandı

Türkiye’de Sivil Toplum Sektörünün Etkisi Araştırması, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından desteklenen ve AB Başkanlığı tarafından uygulanan Kamu ve STK'lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı desteği ile TAV, İKV ve YADA iş birliğinde yürütülen AB İzleme Ağı Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

2016 yılında TAV, YADA Vakfı ve İKV tarafından kurulan AB izleme ağının amaçları şu şekilde özetlenebilir:

  • STK'ların Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) mekanizmalarına aktif olarak dâhil olmasını sağlayarak ve kapasitelerini, Türkiye'nin AB katılım sürecini ve programlamayı etkin bir şekilde izleyebilmesi ve etkileyebilmesi için geliştirerek sivil toplumun AB katılım sürecine dâhil olmalarını sağlamak,
  • Seçilmiş temalar ve hedef gruplar hakkında AB programlarının ve mali yardımlarının sonuçları üzerinde derinlemesine analizler yaparak ve bunları kamuyla paylaşarak, Türkiye'nin AB Katılım sürecinin şeffaflığına katkıda bulunmak,
  • STK'ların sürece katılımları ve AB üzerine okuryazarlık oranını arttırmak için teşvikler yaratarak Türkiye'deki sivil toplumun ve aynı zamanda kamunun AB üyeliğine yaklaşımını yeniden canlandırmak.

Türkiye’de Sivil Toplum Sektörünün Etkisi Araştırmasıyla ise bu amaçlar paralelinde, sivil toplum sektörünün1 etkisine dair bir veri derlemek ve bu verilerin gelecek dönem desteklerine ve sivil toplum kuruluşlarının bu desteklere yönelik taleplerine bir zemin oluşturması hedeflendi.

Araştırma kapsamında ilgili bakanlık ve kurumlar ile derinlemesine görüşmeler, Türkiye sivil toplum evrenini temsil eden 1004 farklı sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ile anket çalışmaları ve derinlemesine görüşmeler ışığında seçilen 10 projenin bileşenleri ve hedef grubundan kişiler ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi.

Araştırmanın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

For english version of the research, please click here.