Mikro Proje Teknik Desteği Almaya Hak Kazanan Kurumlar

Avrupa Birliği İzleme Ağı olarak Çevre ve İklim, Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği tematik alanlarında faaliyetler yürüten Sivil Toplum Kuruluşları’nın izleme kapasitelerini geliştirmek üzere proje ve/veya programlarının sosyal etki değerlendirmeleri kapsamında destekler verdiğimiz Mikro Proje Teknik Desteği kapsamında çalışmalarını yürüten kurumları tanıyalım istiyoruz.

Teknik destek kapsamında çalışmalarını yürüten kurumlar alfabetik sırayla şöyle:


Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (Akromfed)

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu; kurulduğu 2008 yılından bu yana, yerelde bölgesinde yaşayan Roman topluluğunun barınma, istihdam, sağlık ve eğitim gibi temel haklara erişimini yaygınlaştırmak; ulusal düzeyde politika yapıcıların Roman politikaları üretmelerine katkılar sunmak ve kurucusu olduğu Türkiye Roman Hakları Forumu ile ülkemizde faaliyet gösteren Roman sivil toplum örgütlerini bir arada ve iletişim içinde tutmak için çalışmaya devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yaptığı çalışmaların yanında ulusal düzeyde de mücadele eden Akromfed “Çocuk Hakları” teması başlığı altında mikro proje teknik desteğinden yararlanarak izleme faaliyetlerine devam ediyor.

Çölyak ve Organik Beslenme Derneği (Çölyak)

Çölyak ve Organik Beslenme Derneği, 2016 yılından itibaren çölyaklıların tanı aldıktan sonraki glutensiz beslenmelerindeki zorlukların (pahalı olması, ürün bulunmaması vb.) yarattığı eğitim, iş ve sosyal alanlardaki problemlerin ortadan kalkması veya en aza indirilmesi için yasa değişikliğine gidilmesi için çalışmalarını yürütüyor. Yaptığı çalışmalarla çölyaklıların sesi olmaya çabalayan Çölyak Derneği “Çocuk Hakları” teması başlığı altında izleme çalışmalarına devam ediyor.

Sisterslab

Teknolojide kadın hareketini desteklemek ve sektördeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine işaret etmek amacıyla çalışmalarını yürüten Sisterslab, kız çocukları ve kadınlara yönelik STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) alanında eğitimler düzenleyen bir oluşum. Yaptığı faaliyetlerle eşitsizliklerle mücadele eden Sisterslab “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” teması başlığı altında izleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği

Sürkalgirder; toplumsal değişimi ve dönüşümü sivil toplum odaklı ve hak temelli bir yaklaşım ile gerçekleştirmeyi hedefleyen, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşanabilir bir topluma hep birlikte çözüm üreterek ulaşmayı sağlamak için çalışmalar yapan bir oluşum. 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerelde ve ulusalda farklı hedef kitleler ile birlikte yapılacak çalışmalar ile yaygınlaştırma doğrultusunda faaliyetler yürüten Sürkalgirder “Çocuk Hakları” teması başlığı altında izleme çalışmalarını sürdürüyor.

Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği (Tohum)

Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği kendisini; orman ekosistemlerinin sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin en önemli doğal varlığı olduğu bilinci ile; bilim, teknoloji ve deneyimlerin ışığında ve ilgili tüm taraflarla işbirliği içinde insani, toplumsal ve kültürel değerlere saygı göstererek, ulusal ve ulus ötesi bölgesel, çevresel konulara ve sorunlara odaklı programlar ve özellikle de proje ve eğitimler hazırlamasıyla katkı sunmayı amaçlayan bir dernek olarak tanımlıyor. Yerelde yaptığı çalışmalarla ekoloji alanında fark yaratmaya çalışan Tohum Derneği “Çevre ve İklim” teması başlığı altında izleme faaliyetlerine sürdürüyor.

Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (Yukader)

Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği; her türlü ayrımcılık, şiddet ve yapısal hiyerarşiden uzak; özgürce gelişebilen, bağımsız bireylerden oluşan, paylaşım ve dayanışmaya dayalı, katılımcı bir toplum amaçlıyor. Yukader; cinsiyetçi sistemin şekillendirdiği kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit etmek, alternatiflerini geliştirip, uygulanabilir olmalarını sağlamak için çalışıyor. Yaptığı faaliyetlerle eşitsizliklerle ve cinsiyetçi yapılarla mücadele eden Yukader “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” teması başlığı altında mikro proje teknik desteği çalışmalarını sürdürüyor.


Tüm kurumlara yaptıkları özverili çalışmalar için teşekkür ediyoruz, ve birlikte #izlemedeyiz!